Kamera Sistemleri

Kapalı devre kamera sistemlerinde (CCTV) geniş bir çözüm yelpazesine sahibiz. Her kurumun risk analizini titizlikle gerçekleştirip, o kurumun özgün gereksinimlerine en uygun teknolojili kamera sistemi çözümleri sunuyoruz.

Kamera sistemlerinde kurumlara yönelik bakım, servis anlaşması modeliyle, sistemlerin çalışır olup olmadığını takip ederek kurumların güvenlik işinden ziyade ana iş kollarına odaklanmasını sağlarız. Bu sayede kamera sistemi kayıtlarına ihtiyaç olunan bir durumda bozulmuş bir kayıt ünitesi veya bulanık görüntü veren bir kamera ile karşı karşıya

 

Yangın Sistemleri

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri her türlü yapı, tesis ve işletmede çıkabilecek yangını daha başlangıç aşamasında tespit etmek, binada yaşayanları bu durumdan haberdar etmek, gerekli güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacıyla kurulan hem can hem de mal korumaya yönelik sistemlerdir. Bütün güvenlik sistemleri önemli olmasına rağmen yangının bir binaya ve yaşayanlarına verebileceği zararlar düşünüldüğünde yangın algılamanın gerekliliği daha net anlaşılabilir.

Yangın Algılama Sistemleri, yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır. Yapılardaki farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek çok çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir. Günümüzdeki teknolojik yapılaşmada binalar, fabrikalar, iş merkezleri, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu tüm yapılarda, Yangın Algılama Sistemleri ile diğer güvenlik ve kontrol sistemleri arasında entegrasyon ihtiyacı ve seviyesi her geçen gün artmaktadır.

 

Hırsız Alarmı Sistemleri

Ev alarm sistemi kurulu iken hareket detektörü veya manyetik kontaktan algılama gerçekleştiği anda “soygun” alarmı oluşur. Abone aranır, alarmın sebebi, müdahale istenip istenmediği sorulur, onaya göre emniyet yönlendirilir.